Pravidla

1) Potvrzením a odesláním rezervačního formuláře bere objednavatel na vědomí, že do hry vstupuje spolu s ostatními spoluhráči na vlastní nebezpečí.

2) Účastí na Živé hře uděluje hráč souhlas s pořizováním fotografií s jeho osobou a jejich následnému využití provozovatelem k marketingovým účelům a jejich zveřejnění prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek: www.intothegame.cz

3) Hra není primárně koncipována pro děti. Z tohoto důvodu ji nedoporučujeme dětem mladším 11 let. Osoby mladší 18 let se mohou hry zúčastnit pouze za účasti min. jednoho dospělého.

4) V případě, že se nemohou objednavatelé hry zúčasnit, je potřeba, aby ji zavčas stornovali. Nejpozději 24 hodin před plánovaným začátkem hry.

5) Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci. Pokud bylo vstupné předem uhrazeno, vzniká objednavateli hry nárok na jeho vrácení v plné výši.

6) Pokud účastníci ze své vůle hru předčasně ukončí, nemají nárok na vrácení vstupného.

7) Do provozovny je zakázáno vnášet výbušné, hořlavé a ostré předměty, jakými jsou například zbraně, nože či jakékoliv jiné nebezpečné předměty, které by mohly ohrozit ostatní spoluhráče.

8) V případě, že se některý z hráčů bude během hry snažit úmyslně poškodit hrací místnost, bude vykázán. Zároveň mohou být z provozovny vykázáni hráči, kteří budou ohrožovat ostatní spoluhráče.

9) Obsluha hry může ukončit hru v libovolném časovém bodě, pokud jsou porušovány zásady a pravidla hry.

10) Těhotné ženy, osoby s epilepsií, klaustrofobií, se srdečními problémy či jinými chronickými onemocněními by měli zvážit svou účast na hře.

11) Hráči vykazující příznaky infekčních onemocnění, jako jsou nadměrný kašel, rýma, nachlazení, chřipka, angína apod., by měly taktéž zvážit svou účast na hře, aby se zabránilo dalšímu šíření těchto nemocí.